top of page

Privatumas ir kontaktinė informacija

Stand: 16.07.2023

Ši informacija taikoma svetainėms www.keto4ced.com ir www.keto4ibd.com, taip pat programėlei "Keto4CED" platformoje "Spaces by Wix". Analogiškai žemiau nurodytos pastabų / informacija taikomos ir mano puslapiams socialiniuose tinkluose "Facebook" (#ErikasExperiment) ,"Instagram" (@keto4CED) bei "Youtube" kanalui (@Keto4ced).

Informacija pagal § 5 TMG (Telemediengesetz):

Erika Buerger

Blütenallee 9

64291 Darmstadt

Kontaktai

El. paštas: Keto4CED@gmail.com

Telefonas: +49 561 43083588

Žr. taip pat kontaktinę formą

 

Atsakinga už žurnalistinę-redakcinę turinio dalį pagal Valstybinė sutarties žiniasklaidai (Medienstaatsvertrag MStV) § 18 straipsnio 2 pastraipą: Erika Buerger (adresas žr. aukščiau)

Teisinė informacija

Atsakomybės apribojimas (disclaimer)

Pastaba: Svetainės www.keto4ced.com turinys skirtas visuomenei, siekiant palengvinti sergančiųjų uždegiminėmis žarnų ligomis (UŽL, arba IBD) prieinamumą prie šios svetainės asmeninės patirties įrašų ir kruopščiai ištirtų mokslinių šaltinių informacijos, ypač susijusių su ketogeninės dietos, kaip sveiką gyvenimo būdą palaikančios terapijos, taikymu. Dėmesingai stengiamasi užtikrinti, kad pateikiama informacija būtų teisinga, naujausia, išsami, suprantama ir visada prieinama.

 

Tačiau reikia pažymėti šiuos apribojimus:

Aš, kaip svetainės savininkė, esu atsakinga už savo turinį šioje svetainėje pagal bendruosius įstatymus, remiantis Vokietijoje galiojančiu Telemedijos įstatymo (Telemediengesetz / TMG) 7 straipsniu. Vadovaujantis TMG 8-10 straipsniais, kaip paslaugų teikėja aš tuo pačiu neatsakau už pateikiamos informacijos aktualumą, teisingumą, išsamumą ir kokybę. Svetainės turiniu vartotojai naudojasi savo rizika ir jis jokiu būdu nepakeičia gydytojo konsultacijos. Todėl pretenzijos dėl žalos, patirtos naudojant bet kokią pateiktą informaciją, įskaitant bet kokią neišsamią ar neteisingą informaciją, bus atmestos. Neprisiimama jokia atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl kompiuterinių virusų ar įdiegtos ar naudojamos programinės įrangos, iškviečiant ar atsisiunčiant Keto4CED duomenis.

Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines ir šaltinius

Atitinkamas svetainės / šaltinio paslaugų teikėjas arba operatorius visada atsako už susietųjų ir pažymėtų svetainių, trečiųjų šalių šaltinių (pvz., mokslinių straipsnių) turinį. Nežiūrint to, nuolat kontroliuoti susietų puslapių / šaltinių turinį neįmanoma, jei nėra konkrečių teisės pažeidimo požymių. Neprisiimu jokios atsakomybės už šioje svetainėje skelbiamų trečiųjų šalių nuomonių, patarimų ar pareiškimų tikslumą, išsamumą ar patikimumą. 

Pasilieku sau teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti šios svetainės turinį. Naudotojas privalo užtikrinti, kad jam būtų prieinama naujausia šios svetainės versija.  Pasilieku teisę atmesti arba ištrinti komentarus, pranešimus nenurodant priežasčių, ypač jei jie yra įžeidžiantys, žeminantys, rasistiniai, seksistiniai, religiniai ar nelegalūs, juose pateikiama trečiųjų šalių reklama be mano sutikimo arba jie yra dėl kitų priežasčių nederami.

Autorių teisės ir Copyright

Svetainės www.keto4ced.com turinys ir jo pateikimas yra apsaugoti autorių teisėmis ir jiems taikomi Vokietijos autorių teisių įstatymai. Norėdami kopijuoti, apdoroti, platinti ir bet kokiu būdu panaudoti turinį ne pagal autorių teises, reikia gauti raštišką svetainės savininkės sutikimą. Šios svetainės turinio atsisiuntimas ir kopijavimas (pvz. receptų, tinklaraščio įrašų spausdinimas ar jų dalių skelbimas socialiniuose tinkluose) leidžiamas tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Jei šios svetainės turinį sukūrė ne jos savininkė, yra laikomasi trečiųjų šalių autorių teisių. Trečiųjų šalių turinys yra pažymėtas kaip toks. Jei vis dėlto pastebėtumėte autorių teisių pažeidimą, prašome apie tai mane atitinkamai informuoti, pavyzdžiui, aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis arba per kontaktinę formą. Sužinojus apie autorių teisių pažeidimus, nedelsiant pašalinsiu tokį turinį.

Naudotų nuotraukų ir grafikų šaltiniai

Šioje svetainėje naudojamos nuotraukos ir grafika yra kilusios iš mano asmeninio archyvo, išskyrus atvejus, kai atitinkamame puslapyje nurodyta kitaip.  Šioje svetainėje esančių nuotraukų negalima kopijuoti, perduoti ar bet kokia forma skelbti kitose informacinėse laikmenose. Teisės į nuotraukas buvo kruopščiai patikrintos. Tačiau jei šiuo atžvilgiu buvo padaryta klaida, prašau su manimi susisiekti.

Prieštarauju, kad trečiosios šalys naudotųsi mano čia minėtais kontaktiniais duomenimis, pvz., nepageidaujamai reklaminei ir informacinei medžiagai siųsti, taip pat naudotų ir atskleistų mano duomenis.

bottom of page